International Relations

 

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács alapító tagja az Európai Tanácsok Igazságügyi Hálózatának (ENCJ). A Hálózat munkájában az Országos Bírói Tanács a 2012-es bírósági igazgatási reformot követően csak megfigyelőként vehetett részt, majd a 2015. június 3. napján megtartott közgyűlésen a tagság döntött az OBT felvételéről.

 

Az Országos Bírói Tanács 2018. január 15-én megválasztott új tagjai hitvallásukban kifejtették, hogy nemzetközi kapcsolataikban is meg kívánják jeleníteni a jogállamiság és a magyar igazságszolgáltatás értékeit. Az OBT meghívására 2018. július 10-én Magyarországra látogatott az ENCJ újonnan megválasztott elnöke és igazgatótanácsának két tagja. Ez alkalomból ünnepélyes ülést tartott az Országos Bírói Tanács, majd ezt követően az ENCJ delegációja megbeszélésen vett részt az Igazságügy Miniszternél. Az ünnepélyes ülés emlékeztetője az alábbi linken érhető el.

 

Az Országos Bírói Tanács – közösen az Országos Bírósági Hivatallal – alapító tag a 2014. május 12-én alakult Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózatában.

 

Bővebben az ENCJ tevékenységéről az alábbi oldalon tájékozódhat részletesen