Tagok


„Az OBT 14 bíró tagját a bírák küldöttértekezlete a küldöttek közül titkosan, szavazattöbbséggel választja meg.”


Az OBT tagjai tisztségüket ellentételezés nélkül, bírói munkájuk mellett látják el, azonban feladataik ellátásához szükséges mértékben mentesíteni kell őket a bírói munka alól. A választott tisztség betöltése beosztásukra és a munkáltatói jogok gyakorlására nincs kihatással, azonban az OBT tagjait azzal védi a törvény, hogy nem hívhatóak vissza és fegyelmi eljárás ellenük csak az OBT hozzájárulásával indítható.
Az OBT tagsági jogviszony megszűnik:

  1. a megbízatási időtartam leteltével,
  2. a bírói szolgálati viszony megszűnésével,
  3. az OBT-tagságról való lemondással,
  4. fegyelmi vagy a büntetőjogi felelőssége jogerős megállapításával,
  5. aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, bírói jogviszonya a törvény alapján szünetel vagy hozzátartozói kapcsolatba kerül az OBH elnökével, a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék elnökével vagy elnökhelyettesével,
  6. ha az OBT-tagsággal kapcsolatos kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb időn át történő elmulasztása vagy súlyos elhanyagolása miatt az OBT kétharmados többséggel hozott határozatával tagjainak sorából kizárta,
  7. a megválasztáskori bírósági szintre történő beosztása megváltozik és ennek következtében az adott szintet képviselő választott bírák száma meghaladja a törvényben meghatározottak szerinti számot (1 közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró, 1 ítélőtáblai bíró, 5 törvényszéki bíró, 8 járásbírósági bíró).

Az OBT tagja nem gyakorolhatja a tagságból eredő jogait és kötelességeit az ellene indított fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve – büntetőeljárás alatt, valamint a bírói alkalmatlanságának megállapítása iránt indított eljárás alatt.
A tagválasztással egyidejűleg a küldöttek – a megválasztott tagok számával azonos létszámban és bírósági szintenkénti megoszlásban – póttagokat is választanak. Amennyiben egy tag tagsági jogviszonya megszűnik, a szintjének megfelelő póttag a kapott szavazatok szerinti sorrendben automatikusan belép a helyére. Amennyiben a póttagok száma 5 fő alá csökkent, időközi póttagválasztást kell kiírni, feltéve, hogy a tanács zavartalan működése vagy a bírósági szinteknek megfelelő felső határok érvényesülése nem biztosítható.

Az OBT 2018 – 2024 között tagjai:

 OBT tag nevebeosztásaszolgálati helyeaz OBT tagság kezdetea tagság vége
1.dr. Fatalin Juditítélőtáblai bíróFővárosi Ítélőtábla2018. január 30. 
2.dr. Hilbert Edittörvényszéki tanácselnökBudapest Környéki Törvényszék2018. január 30.2023. március 17.
3.dr. Rendeki Ágnestörvényszék elnökePécsi Törvényszék2018. január 30.2018. április 13.
4.dr. Szabó Sándortörvényszéki tanácselnökSzombathelyi Törvényszék2018. január 30.2021. június 15.
5.dr. Vadász Viktortörvényszéki bíróFővárosi Törvényszék2018. január 30.2021. december 31.
6.dr. Rochlitz Zoltán Lászlótörvényszéki tanácselnökSzolnoki Törvényszék2018. január 30. 
7.dr. Gaider Bálintjárásbírósági bíróZalaegerszegi Törvényszék2018. január 30.2021. június 5.
8.dr. Matusik Tamáskerületi csoportvezető bíróFővárosi Törvényszék2018. január 30. 
9.dr. Seres Líviajárásbírósági elnökNyíregyházi Törvényszék2018. január 30.2018. április 18.
10.dr. Hornyák Zsolt Sándorjárásbírósági bíróDebreceni Törvényszék2018. január 30.2018. április 23.
11.Őzéné dr. Hajdú Máriajárásbírósági bíróGyulai Törvényszék2018. január 30.2018. április 14.
12.dr. Vasvári Csabakerületi, később törvényszéki bíróFővárosi Törvényszék2018. január 30. 
13.dr. Lehmann Zoltánjárásbírósági elnökhelyettesBudapest Környéki Törvényszék2018. január 30.2023. február 15.
14.dr. Demjén Péterközigazgatási és munkaügyi bíróMiskolci Törvényszék2018. január 30.2018. április 13.
15.dr. Darák PéterKúria elnökeKúria2018. január 30.2020. december 31.
16.dr. Varga Zs. AndrásKúria elnökeKúria2021. január 1. 

 OBT póttag nevebeosztásaszolgálati helyepóttagság kezdetepóttagság végetagság kezdetetagság vége
1.dr. Bálind Attilaítélőtáblai bíróSzegedi Ítélőtábla2018. január 30. 
2.dr. Szentgyörgyi-Bíró Enikő Borbálatörvényszéki bíróVeszprémi Törvényszék2018. január 30. 2018. április 13.2018. április 28.
3.dr. Tőzsér LajoskollégiumvezetőEgri Törvényszék2018. január 30. 2018. április 28.2018. május 30.
4.dr. Toma Attilatörvényszéki bíróDebreceni Törvényszék2018. január 30.2018. május 17.
5.dr. Sárközy SzabolcskollégiumvezetőKecskeméti törvényszék2018. január 30.2018. május 24.
6.dr. Varga Eszter ÁgneskollégiumvezetőBudapest Környéki Törvényszék2018. január 30.2018. május 28.
7.dr. Tóth Györgyijárásbírósági bíróVeszprémi Törvényszék2018. január 30. 2018. április 15.2018. április 17.
8.dr. Sarkantyú Szabolcsjárásbírósági bíróTatabányai Törvényszék2018. január 130. 2018. április 18.2018. május 1.
9.dr. Paál Ritajárásbírósági elnökhelyettesKaposvári Törvényszék2018. január 30. 2018. április 19.2018. április 24.
10.dr. Varga Magdolnajárásbírósági elnökGyulai Törvényszék2018. január 30. 2018. április 24.2018. április 28.
11.dr. Csontos Katalinjárásbírósági bíróBalassagyarmati Törvényszék2018. január 30. 2018. április 25. 
12.Gylliné dr. Malkócs Angéla Katalinjárásbírósági elnökKecskeméti Törvényszék2018. január 30.2018. május 1.
13.dr. Snellenperger Juditjárásbírósági bíróEgri Törvényszék2018. január 30. 2018. április 28.2018. május 25.
14.dr. Tímár Tündeközigazgatási és munkaügyi bíróKaposvári Törvényszék2018. január 30. 2018. április 14.2018. április 26.
15.dr. Fázsi Lászlótörvényszéki tanácselnökNyíregyházi Törvényszék2020. július 13. 2020. július 14.2022. október 15.
16.dr. Németh MáriakollégiumvezetőZalaegerszegi Törvényszék2020. július 13. 2021. június 16.2021. június 28.
17.dr. Abért Jánostörvényszéki bíróSzékesfehérvári Törvényszék2020. július 13. 2021. június 28. 
18.Deutschné dr. Kupusz Ildikótörvényszéki tanácselnökSzekszárdi Törvényszék2020. július 13. 2022. január 1. 
19.dr. Pongrácz Zsolttörvényszéki tanácselnökSzolnoki Törvényszék2020. július 13. 2022. október 16. 
20.dr. Ónodi Csaba Istvánkollégiumvezető-helyettesKecskeméti Törvényszék2020. július 13.2023. március 2.
21.dr. Pusztai-Sznyida Barbarakollégiumvezető-helyettesGyulai Törvényszék2020. július 13. 2023. március 18. 
22.dr. Barkóczi Balázsjárásbírósági elnökhelyettesSzekszárdi Törvényszék2020. július 13. 2020. július 14. 
23.dr. Szabó Károlyjárásbírósági bíróKaposvári Törvényszék2020. július 13. 2020. július 14.2022. március 31.
24.dr. Csontos Tiborjárásbírósági bíróDebreceni Törvényszék2020. július 13. 2020. július 14.2023. október 14.
25.dr. Bohli Eszterjárásbírósági bíróPécsi Törvényszék2020. július 13. 2021. június 5. 
26.dr. Bucsi Ágnesjárásbírósági bíróSzékesfehérvári Törvényszék2020. július 13. 2022. április 1. 
27.dr. Kelemen Péterjárásbírósági bíróEgri Törvényszék2020. július 13. 2023. február 16. 
28.Kapinné dr. Farkas Gyöngyijárásbírósági elnökNyíregyházi Törvényszék2020. július 13.2023. október 11.
29.dr. Tuzáné dr. Papp Szilviajárásbírósági elnökMiskolci Törvényszék2020. július 13.2020. október 9.
30.Diószeginé dr. Szolyák Elvirajárásbírósági bíróDebreceni Törvényszék2020. július 13. 2023. október 15. 
31.dr. Sárközi Zsuzsannajárásbírósági bíróGyőri Törvényszék2020. július 13.2024. január 30.