2018

 

2018. I. félévre tervezett napirendi pontok:

OBT működésével kapcsolatos előterjesztések:

 • az OBT működési feltételeinek biztosítása, szervezeti és működési szabályzatának módosítása
 • az OBT határozatainak, ajánlásainak deregulációja
 • OBT iroda ügyviteli szabályzata

Beszámolók, véleményezések:

 • OBH elnök féléves beszámolójának megtárgyalása
 • a Szolgálati Bíróság elnöke beszámolójának jóváhagyása
 • a Végrehajtói Fegyelmi Bíróság elnöke beszámolójának jóváhagyása
 • a 2019. évi költségvetési terv és a költségvetés végrehajtására vonatkozó beszámoló véleményezése
 • az OBH, valamint a Kúria elnökének a bírói és bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatának véleményezése
 • az egyéb juttatások feltételeiről és mértékéről szóló előterjesztés véleményezése

Vizsgálatok:

 • vizsgálat az OBH elnökének a bírói és bírósági vezetői pályázatok érvénytelenítésére vonatkozó gyakorlatáról (a Fővárosi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által feltett kérdések megválaszolása)
 • vizsgálat az OBH elnökének a bírósági vezetők vizsgálatának elvégzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítéséről,
 • vizsgálat az OBH elnökének a bírósági munkateher mérési és országos munkateher meghatározási kötelezettségének teljesítéséről
 • az elektronikus ügyintézés bevezetése tapasztalatainak és tanulságainak megvitatása
 • vizsgálat az OBH elnökének a bíróknak az Országos Bírósági Hivatalba történő beosztása, bíró kirendelése, központi igazgatási feladattal történő megbízás gyakorlatáról

Egyéb:

 • elismerések adományozása bírák és igazságügyi alkalmazottak részére

 

 
2018. II. félévre tervezett napirendi pontok:

OBT működésével kapcsolatos előterjesztések:

 • javaslattétel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény módosítására
 • a Juhász Andor díj adományozásáról szóló OBT határozat módosítása
 • tájékoztató az OBT nemzetközi kapcsolatairól
 • OBT iroda ügyviteli szabályzata
 • OBT éves költségvetési javaslatának összeállítása

Beszámolók, véleményezések:

 • OBH elnök féléves beszámolójának megtárgyalása
 • 2017. évi bíróságok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
 • az egyéb juttatások feltételeiről és mértékéről szóló előterjesztés véleményezése

Vizsgálatok:

 • vizsgálat az OBH elnökének a bíróknak az Országos Bírósági Hivatalba történő beosztása, bíró kirendelése, központi igazgatási feladattal történő megbízás gyakorlatáról
 • vizsgálat a bírósági vezetőre vonatkozó összeférhetetlenség esetében az OBT által adott felmentések gyakorlatáról

Egyéb:

 • Magyar Igazságügyi Akadémia 2019. évi oktatási tervének megvitatása