Jogalkotás

 


„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat,
továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél
a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét.”


 

 
A jogalkotó az OBH elnökéhez telepítette azt a jogot, hogy a bíróságokat érintő jogszabály alkotására javaslatot terjeszthessen elő a jogalkotás kezdeményezésére jogosultnál és véleményezi a bíróságokat érintő jogszabályok tervezetét [Bszi. 76. § (1) bekezdés d) és e) pontja], azonban az Országos Bírói Tanács indítványozhatja az OBH elnökénél a javaslattételt, ha ezt szükségesnek látja. Noha az OBT-nek így nincs közvetlen javaslattételi joga, azonban az ülésein tanácskozási joggal részt vesz az igazságügyi miniszter is, így a jogalkotási javaslatok, ezekkel kapcsolatos észrevételek közvetlenül is becsatornázásra kerülnek. [Bszi. 103. § (1) bekezdés b) pontja]

Az OBH elnöke igazgatási feladatainak ellátása érdekében normatív utasításként a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkothat, ajánlásokat és határozatokat hozhat. Ezen jogköre felett annyiban gyakorol kontrollt az OBT, hogy véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat. [Bszi. 103. § (1) bekezdés c) pontja]