Felügyelet

 


„A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait
az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a
rendes bíróságok központi igazgatását.”


 

Az Országos Bírói Tanács legfontosabb feladatát az Alaptörvény 25. cikke határozza meg, mely szerint az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, melyet az OBH elnöke végez.

A felügyeleti jogkörről a Bszi. 103. § (1) bekezdés a) pontja a következők szerint rendelkezik: az OBT az általános központi igazgatás területén ellenőrzi az OBH elnökének központi igazgatási tevékenységét, és szükség esetén az OBH elnöke felé jelzéssel él.

A jogalkotó által 2012. január 1-jével létrehozott igazgatási rendszerben a bírósági központi igazgatást egyetlen személy, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke végzi. Az OBH elnökéhez kerülnek a korábbi Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) és az OIT elnökének igazgatási jogkörei (bírósági felsővezetők kinevezése, bírói álláspályázatok elbírálása, költségvetési jogkörök, létszámgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, jogszabály-véleményezés, bírák képzése). A törvény miniszteri indokolása szerint „mivel a központi igazgatás számára igen széleskörű eszközrendszert kell adni, elengedhetetlen követelmény a rendszer kialakításakor annak biztosítása, hogy maga a központi igazgatás is ellenőrizhető, szamon kérhető legyen”. Éppen ezért állította fel a jogalkotó a kizárólag bírákból, bírák által titkos szavazáson megválasztott testületet, az Országos Bírói Tanácsot, amely felügyeleti, véleményező funkciót lát el, kisebb részben egyetértési jogot gyakorol.

A miniszteri indokolás felhívja a figyelmet, hogy az OBH elnöke nem működik kontroll nélkül, mert az Országgyűlés elmozdíthatja tisztségéből (a köztársasági elnök, vagy az OBT indítványára) és felette véleményező és figyelemfelhívó jogkört gyakorol az OBT. Ennek jegyében a központi igazgatás ellenőrzése során észlelt szabálytalanságokra az OBT felhívhatja a figyelmet (jelzéssel élhet), végső soron pedig kezdeményezheti az OBH elnökének tisztségből történő elmozdítását.