OBT Iroda

 


„Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok kezelését, valamint az OBT működésének teljes körű dokumentálását az OBT Iroda végzi.”


 

 
Az OBT iroda fizikailag az Országos Bírósági Hivatal épületében található és működtetését az Országos Bírósági Hivatal biztosítja. Az OBT Iroda vezetését 2012-2018 között az OBH-ba beosztott bíró látta el, főosztályvezetői kinevezéssel. 2018-ben az OBH elnöke nem bocsátott rendelkezésre új irodavezetőt, majd 2018 áprilisában a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat úgy rendelkezett, hogy az iroda vezetését az OBT kettő évre kijelölt tagja látja el. Az OBT iroda egy fős adminisztratív állományát az OBH biztosítja.

Az OBT Iroda legfontosabb feladata az ülések előkészítése, emellett gondoskodik a szükséges anyagok (napirend, összefoglaló, jegyzőkönyv, határozatok) közzétételéről. Az OBT-nek címzett érkező panaszok és beadványok elintézését az OBT Iroda vezetője ellenőrzi.

Meglehetősen sokan fordulnak az OBT-hez bírósági ügyeikkel kapcsolatos kérdéseikkel, kéréseikkel és panaszaikkal annak ellenére, hogy az OBT nem végez ítélkezési tevékenységet, sem a bíróságok szakmai, sem a helyi igazgatási tevékenységekbe nem szól bele, hatásköre a bíróságok központi igazgatásának felügyeletére terjed ki. Ezen beadványokat az OBT Iroda továbbítja az eljárásra illetékes személyhez vagy szervhez, illetve felvilágosítást ad a kérelmezőnek, hogy ügyével hova fordulhat.