Szolgálati bíróság és bírói etika

 


 „Az OBT elfogadja a bírák Etikai Kódexét,
kinevezi a szolgálati bíróság elnökét és tagjait,
jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és éves tájékoztatóját”


 

 
Az Alaptörvény által garantált bírói függetlenségből fakad, hogy a bírák fegyelmi felelősségéről csak az arra jogosult szolgálati bíróság dönthet. Emellett a szolgálati bíróságok döntenek az ezzel összefüggő kártérítési és személyiségi jogsértés miatti ügyekben, valamint a bírák munkájának szakmai és vezetői munkájának értékeléséből eredő jogvitákban. Az elsőfokú szolgálati bíróság a Fővárosi Ítélőtábla mellett, a másodfokú szolgálati bíróság pedig a Kúria mellett működik. A szolgálati bíróság elnöke kúriai bíró, tagjait pedig a Kúria, ítélőtáblák és törvényszékek illetékességi területén működő bírák közül nevezi ki az OBT a Kúria teljes ülése, illetve az ítélőtáblák és törvényszékek összbírói értekezlete által javasolt bírák közül. [Bjt. 101-104/B. §, Bszi. 103. § (1) bekezdés d) és e) pontja, valamint (3) bekezdés g) pontja]