Ügyek soron kívülisége

 


 „Az OBT kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles
körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek
soron kívüli intézését.”


 

 
A 2011-es új szervezeti törvény még lehetőséget adott az OBH elnökének arra, hogy ügyeket helyezzen át egyik bíróságról a másikra, azonban a Velencei Bizottság javaslatát elfogadva módosításra került a jogszabály és ezen joga 2013. augusztus 1-től megszűnt. Ebből fakadóan az OBT feladatkörei is jelentősen leszűkültek az ügyek elosztásával, a munkateherméréssel és statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatban. 2013. augusztus 1. napját követően kizárólag a soron kívüliség elrendelésének lehetősége maradt meg. Erre egyedi ügyekben nem kerülhet sor, mivel az erre irányuló kérelmet a bíróság elnöke bírálja el. Az ügy soron kívüli elintézése azt jelenti, hogy a bíróságnak folyamatos intézkedési kötelezettsége van, azaz az eljárási határidőktől függetlenül a lehető legrövidebb időn belül tárgyalást kell kitűzni, hogy mielőbb döntés születhessen. [Bszi. 103. § (2a) bekezdés a) pontja]