Képzés

 


„Az OBT javaslatot tesz a központi oktatási tervre, és véleményezi a bírák képzési
rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait.”


 

 
A bírák és igazságügyi alkalmazottak központi képzéséért a Magyar Igazságügyi Akadémia felel, amely az Országos Bírósági Hivatal szervezeti egységeként működik. A Magyar Igazságügyi Akadémia – korábbi nevén a Magyar Bíróképző Akadémia – 2006-ban alakult. A központi, illetve a regionális vagy helyi szinten megtartott központi képzésekről a Magyar Igazságügyi Akadémia központi oktatási tervet készít, amelyhez az OBT javaslatokat terjeszthet elő. Ez az előterjesztés nem csupán képzési témafelvetésekre vonatkozik, az OBT általánosságban a képzés irányaira és prioritásaira is javaslatot tehet. [Bszi. 103. § (4) bekezdés a) pontja]

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének kell meghatároznia a bírák képzési rendszerét és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait. Bár voltak erre irányuló törekvések, erre az elmúlt hat évben még nem került sor. Az OBT minden kiadott szabályzatot és ajánlás véleményez, de a törvény külön is nevesíti a képzési rendszer és képzési kötelezettség szabályzatai véleményezésének feladatát. [Bszi. 103. § (4) bekezdés b) pontja]

A bírák képzési rendszere része a bírói életpályának, összefügg a bírák előmenetelével, és közvetlen kihatása van a bírói munka minőségére. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a képzési rendszer átlátható legyen, és objektív szakmai alapokon nyugodjon. Nem szabad megengedni, hogy igazgatási vagy más nem szakmai szempontok alapján határozzák meg a képzések témáit, jelöljék ki az előadókat és résztvevőket, amint arra sajnálatosan többször volt példa a közelmúltban. A képzéseknek az ítélkezési munkához szükséges tárgyi tudás átadásán túl – pl. jogszabályváltozásokat követő képzések – elsősorban a bírói kompetenciákra kell fókuszálniuk, és a bírák függetlenségét, pártatlanságát és általában a tisztességes eljárás fontosságát kell erősíteniük. A szakmai képzéseknek emellett fontos szerepe van abban is, hogy az ország különböző területein ítélkező bírák tapasztalataikat meg tudják osztani egymással és a képzés keretei között diskurzus induljon az alsóbb és magasabb fokú bíróságok bírái között. A Magyar Igazságügyi Akadémiának – hasonlóan más külföldi oktatási intézményekhez és nemzetközi képzési központokhoz – létre kellene hoznia az oktatói adatbázist, amelyben transzparensen követhető, hogy a szakmai hozzáértés és előadói képességek, a résztvevők visszajelzései alapján kiket kérnek fel oktatónak.