Bemutatkozás

 


 

„Az OBT véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat és ajánlásokat, továbbá indítványozhatja az OBH elnökénél a bírságokat érintő jogszabályok jogalkotásának javaslattételét.”

 


 

Az OBT a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénnyel (Bszi.) életre hívott közjogi testület, amely ellenőrzi a bíróságok központi igazgatását, emellett maga is végez igazgatási feladatokat. Tevékenységéről külön menüpontban részletesen is tájékozódhat.

Az OBT testületként működik, 15 bíró tagból áll, a Kúria elnöke tisztségéből adódóan tagja a testületnek, míg 14 tagját a bírák maguk közül – küldöttek beiktatásával – titkos szavazással 6 évre választják. A testület akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van.

Az OBT első ülését 2012. március 24-én, ünnepélyes utolsó ülését pedig 2018. január 8-án tartotta. Az elsőként megválasztott tanács 2018 januárjáig működött, január 15-én a bírák által területi kvóta szerint megválasztott 130 küldött új tagokat és póttagokat választottak. Az új összetételű tanács 2018. január 30. napján kezdte meg működését. Az OBT jelenleg csökkentett létszámmal, 11 fővel működik. Több tag és póttag lemondására figyelemmel póttagválasztás szükséges, amelynek időpontját az OBH elnöke tűzi ki. Ezt követően az OBT újra 15 főre fog kiegészülni.

Az elnöki feladatokat az OBT tagjai az forgó rendszerben félévenkénti váltásban töltik be szolgálati idő szerinti csökkenő sorrendben. Az elnökhelyettesi feladatot mindig a következő időszak elnöke látja el.

Az OBT ülésein tanácskozási joggal részt vesz az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke és az OBH elnöke, ebből fakadóan az OBT ülései a hivatásrendek közötti együttműködés fontos színtere.

Az OBT adminisztratív feladatait az ülések között az OBT Iroda látja el.