A Juhász Andor-díj adományozásának elmaradásáról

A Juhász Andor-díj adományozásának elmaradásáról

2019.04.04.

 

 

Az OBH elnöke – az OBT 2019. február 6-ai felhívása ellenére – megtagadta az előterjesztéseket a Juhász Andor-díjak, címzetes törvényszéki, táblabírói és kúriai bírói címek, valamint főtanácsosi és tanácsosi címek vonatkozásában, így ennek hiányában az OBT nem tud dönteni az adományozásról.

A Juhász Andor-díjat az Országos Igazságszolgáltatási Tanács alapította 2001-ben, amelyet minden évben július 15-én, a Bíróságok Napján adnak át bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük elismeréseként. A díjazottak személyére tett javaslatokról a bíróságok kollégiumai szavazással véleményt nyilvánítanak, és a javaslatokat a bíróságok elnökei továbbították az OBH elnökének. Ezeket az OBH elnöke (és kúriai bírák vonatkozásában a Kúria elnöke) minden év március 31-éig a döntésre jogosult Országos Bírói Tanács elé terjesztik. Ugyanezen alkalommal dönt az OBT – szintén az OBH elnökének előterjesztése alapján – a címzetes törvényszéki, táblabírói és kúriai bírói címek adományozásáról, amely illetménynövekedéssel is együtt jár. 2018-ban az OBT 223 előterjesztést bírált el, és összesen 169 díj és cím adományozásáról döntött.

Az idei évben az OBH elnöke – az OBT kifejezett felhívása ellenére – nem tett előterjesztést díjazásra és címadományozásra annak ellenére, hogy a bíróságok kollégiumai az idei évben is véleményezték a díjazottnak javasolt személyeket, és a bíróságok elnökei most is megtették javaslataikat az OBH elnöke felé. A javaslatok visszatartásának tényéről az OBT tagjai néhány héttel ezelőtt irattanulmányozás során is meggyőződtek.

A 2011. évi CCII. törvény szerint kizárólag az OBT jogosult címek, díjak alapítására és adományozására, illetve az OBT-nek kell szabályoznia az adományozás rendjét is, ami legutóbb a 87/2018. (IX.5.) OBT határozattal történt meg. Az OBH elnöke az OBT szabályzatával ellentétesen rendelkezik a díjadományozásról a módosított 6/2012. (IV.13.) OBH utasításban, amely törvényi felhatalmás nélkül jogsértő. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.) 76. § (9) bekezdése az OBH elnökének hatáskörébe utalja a díjak, címek adományozásának kezdeményezését, míg a Bszi. 103. § (3) bekezdés j) pontja az OBT jogaként szabályozza a díj és cím adományozását, illetve a hozzájárulást díj más által történő adományozásához. A sarkalatos törvény tehát ebben a kérdésben az OBH elnökét és az OBT-t együttműködésre kötelezi.

A 2019. április 3-ai ülésén az Országos Bírói Tanács úgy foglalt állást, hogy – fentiek miatt – nem dönt a címzetes törvényszéki, táblabírói és kúriai bírói címek, főtanácsosi és tanácsosi címek, Juhász Andor-díjak adományozásáról. A Kúria elnöke – mivel az alsóbb fokú bíróságok bírái ilyen módon a díjazásból kizárásra kerülnének – saját előterjesztését a kúriai bírák vonatkozásában nem tartotta fenn.

Az OBT sajnálatosnak tartja, hogy az OBH elnöke a javaslatok továbbításának megtagadásával elvonta a lehetőséget több száz bírótól és igazságügyi alkalmazottól, hogy az OBT döntése alapján szakmai munkájukért kitüntetésben, előrelépést jelentő elismerésben részesüljenek. Amennyiben az előterjesztések későbbi időben mégis megérkeznének, az OBT – akár az adományozás rendjét szabályozó határozat módosításával – azokról soron kívül dönteni fog.