Az Igazságszolgáltatás Európai Napja

Az Igazságszolgáltatás Európai Napja

2019.10.25.

 

Minden év október 25-én ünnepeljük az Igazságszolgáltatás Európai Napját. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács Hatékony Igazságszolgáltatás Bizottsága (CEPEJ) koordinálásában 16 tagállamban szerveznek információs programsorozatot, hogy ezzel is közelebb hozzák az igazságszolgáltatást a polgárokhoz, tájékoztassák őket a jogaikról és az igazságszolgáltatást támogató európai szervezetek munkájáról. A 2003-as megalapítás óta Magyarország hivatalosan az első három évben és 2013-ban vett részt a rendezvénysorozatban, de nyílt nap és különféle tájékoztató programok szervezésével az évek során több magyar bíróság is csatlakozott a nemzetközi eseményhez.

 

A CEPEJ 2002-ben alakult az európai igazságszolgáltatási rendszerek minőségének és hatékonyságának megerősítése érdekében. A bizottság létrehozását az európai igazságügyi miniszterek határozták el 2000-ben. A bizottság feladata, hogy elemezze az igazságügyi rendszerek elért eredményeit, feltárja a nehézségeket, amelyekkel az egyes tagállamok szembesülnek, javaslatokat dolgoz ki ezek leküzdésére, egyúttal támogatást nyújtson a tagállamoknak. A CEPEJ jelentések összehasonlításra alkalmas statisztikai adatokat tartalmaznak az egyes igazságszolgáltatásokról, így például a 100 ezer lakosra jutó bírák, ügyészek és ügyvédek számáról vagy a bíróságok és ügyészségek költségvetési támogatásáról. A legutolsó, 2018-ban kiadott jelentés (2016-os adatok felhasználásával) fentieken túl vizsgálta az ügyteher alakulását és az információs technológiák igazságügyi területen történő alkalmazását, valamint a bírósághoz való általános hozzáférést.

 

A CEPEJ-nél gyakrabban, évente elemzi a nemzeti igazságszolgáltatások helyzetét az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája, amelynek 2019-ben kiadott jelentése itt érhető el.

 

Közös ezekben a jelentésekben, hogy a tagállamok igazságszolgáltatásainak működését elsősorban a jogkereső állampolgárok szemszögéből vizsgálja, hiszen az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió Alapjogi Chartája alapvető jogként definiálja a független, pártatlan, időszerű és magas színvonalú igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát. Fontos, hogy a különféle nemzetközi elemzések és ajánlások, az esetenként hazánkkal szemben is megfogalmazódó kritikák arra ösztönözzék a közjogi szereplőket, hogy őszintén szembenézve a megállapításokkal az igazságszolgáltatás folyamatos javításán dolgozzanak. Erre az Országos Bírói Tanács is kiemelt célként tekint.