Az OBT közleménye a Kúria elnökének leveléről az OBT választás kapcsán

Az OBT közleménye a Kúria elnökének leveléről az OBT választás kapcsán

 

A sajtóban megjelent és megerősített hírek szerint a Kúria elnöke 2023. december 11-én levelet küldött a Magyar Bírói Egyesület elnökének, melyben az alábbiak is szerepelnek:

 

„Végül, ha Elnök Asszony megengedi, figyelmébe ajánlom azt a felvetésemet, ami várhatóan nem találkozik az Egyesület teljes tagságának támogatásával, tapasztalataim alapján mégis fontosnak érzem leírni, mivel az új Országos Bírói Tanácsot a küldöttek választják meg, akik között értelemszerűen sokan az Egyesület tagjai is. Szerencsésnek tartanám, ha az OBT új tagjai közé egy-két, az Országos Bíró Hivatal elnökének kinevezési jogkörébe tartozó igazgatási vezető is bekerülne. Ez ugyanis növelné az igazgatási vezetők és a bírói kar egésze közötti kohéziót, ugyanakkor az OBT létszámára tekintettel nem járna olyan veszéllyel, hogy az igazgatási érdekek fölébe kerekednek az ítélkező bírák érdekeinek. A kohéziót külön is kiemelném. Számtalan körülmény zavarja meg kívülről a mindennapi életünket. Ezekkel csak akkor tudunk szembenézni, ha a bírói szervezeten belül igyekszünk a lehető leginkább megőrizni az egységet. Ha a feltétlenül szükségesnél nagyobb hangsúlyt kapnak a bíróságon belüli jogállási, igazgatási különbségek, mindnyájan gyengébbek leszünk.”

 

Az Országos Bírói Tanács már az ősszel is foglalkozott az OBT küldöttválasztás során felmerült anomáliákkal, mivel fontosnak tartja, hogy a teljes választási eljárás megfeleljen a szabályoknak, és ne merüljön fel az illetéktelen befolyásolási kísérlet a bírák szabad döntésébe.

 

Ezzel kapcsolatban az Országos Bírói Tanács szükségesnek tartja rámutatni arra, hogy a Kúria elnöke által írt fenti levél idézett megfogalmazása értelmezhető úgy is, mintha az az egyesületi tag küldöttek szabad döntésének befolyásolását célozná. Mindez természetszerűleg káros, hiszen megkérdőjelezi, hogy a Kúria elnöke feltétel nélkül tiszteletben tartja-e a jogszabály által egyértelműen rendezett, demokratikus választási folyamatot, s a küldöttek önálló döntési autonómiáját. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének kinevezési jogkörébe tartozó igazgatási vezető küldöttek OBT taggá választását támogató nyilatkozattal kapcsolatban szükséges hangsúlyozni, hogy a Bszi. 98. § (4) bekezdése értelmében a Kúria elnökét a tag- és póttagválasztás során sem jelölési, sem szavazati jog nem illeti meg. Kívánatos, hogy e rendelkezés sérelme sem a külső szemlélőkben, sem a bírói karban ne vetődhessen fel azzal összefüggésben, hogy a Kúria elnöke a küldöttek közül egyértelműen beazonosítható személyek OBT taggá választását “tartja szerencsésnek”.