Az OBT választott tagjainak nyilatkozata

AZ OBT VÁLASZTOTT TAGJAINAK NYILATKOZATA

2023. szeptember 6.

 

Alulírottak, az Országos Bírói Tanács (OBT) választott tagjai az alábbi nyilatkozatot tesszük a küszöbön álló OBT választással kapcsolatban.

A 2018. január 30-án alakult OBT működése során folyamatosan küzdött azért, hogy a bírói önigazgatás megerősödhessen. Ennek érdekében az OBT az elmúlt években több javaslatcsomagot is készített az igazságügyi rendszert szabályozó sarkalatos törvények módosítására.

Ezen törekvéseivel összhangban tudta üdvözölni az OBT a 2023. június 1-jén hatályba lépett igazságügyi reformcsomagot, mivel annak legtöbb rendelkezése a bírói önigazgatás megerősítését célozta, és az OBT több korábbi javaslatát is tartalmazta. Ugyanakkor az új törvény átmeneti rendelkezése szerint az OBT annak hatályba lépésekor hivatalban lévő tagjai lehetőséget kaptak arra, hogy – eltérve a 2012. óta változatlan általános szabálytól – újraválaszthatók legyenek a soron következő OBT-be.

Ezzel kapcsolatban fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy az OBT sosem kezdeményezte vagy szorgalmazta azt, hogy tagjai újraválaszthatók legyenek, hiszen tevékenysége során nem egyéni érdekeket képviselt, hanem az OBT mint testület szerepét és státuszát kívánta a jövőre nézve erősíteni. E körben szükségesnek tartjuk felidézni azt is, hogy az OBT azért sem támogatta annak idején dr. Varga Zs. András kúriai elnökké jelölését, mert jelöltté válását a sarkalatos törvény két módosítása tette csak lehetővé, ami nem feleltethető meg annak az alkotmányos elvárásnak, hogy a bírósági szervezetrendszer csúcsára a más hatalmi ágaktól független, külső szemlélő számára is pártatlannak látszó személy kerüljön.

A személyre szabott jogalkotás akkor sem fogadható el számunkra, ha annak mi volnánk a kedvezményezettjei. Ezért az OBT erre jogosulttá vált tagjaiként kinyilvánítjuk, hogy nem kívánunk élni a csak nekünk kijáró, az OBT korábbi tagjainak nem biztosított egyszeri újraválaszthatósági lehetőséggel, azaz nem fogadunk el jelölést a küszöbön álló OBT tagválasztás során.

A választott OBT tagok nyilatkozata itt olvasható.

 

Dr. Abért János

Dr. Barkóczi Balázs

Dr. Bohli Eszter

Dr. Bucsi Ágnes

Dr. Csontos Katalin

Dr. Csontos Tibor

Deutschné dr. Kupusz Ildikó

Dr. Fatalin Judit

Dr. Kelemen Péter

Dr. Matusik Tamás

Dr. Pongrácz Zsolt

Dr. Pusztai-Sznyida Barbara

Dr. Rochlitz Zoltán

Dr. Vasvári Csaba