Az országos bírói tanács közleménye

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS KÖZLEMÉNYE

 

 Az Országos Bírói Tanács 2023. november 13-án rendkívüli ülésen tárgyalja az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bírói munkateher mérésére szolgáló módszerekkel, a bírósági szintenként és ügyszakonként a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének 2023. évi meghatározásával, valamint a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek szükséges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámának meghatározásával kapcsolatos előterjesztéseit, amelyek vonatkozásában az OBT-nek a Bszi. 103. § (2a) bekezdés ba) és bb) pontjai alapján egyetértési joga van.

Az OBT a bírói kar fokozott érdeklődésére figyelemmel fontosnak tartja annak kiemelését, hogy a rendkívüli ülésen nem az egyes bíróságok egyedi igényeiről hoz döntést (így például bírói, igazságügyi alkalmazotti álláshelyek biztosítása/átalakítása/elvonása), hanem a teljes bírósági szervezet vonatkozásában vizsgálja a módszertanról, szintenkénti és ügyszakonkénti munkateherről és a szükséges létszámról szóló OBH elnöki előterjesztést a 2023. évre vonatkozóan.

Az ülés tervezett napirendje ITT érhető el, az ülésről készült összefoglaló és jegyzőkönyv szintén ide lesz feltöltve.

 

Budapest, 2023. november 9.