Az Országos Bírói Tanács közleménye a hozzá intézett közérdekű adatigényléssel kapcsolatban

A Magyar Hírlap újságírója a közelmúltban közérdekű adatigénylést nyújtott be az Országos Bírói Tanács két tagjának az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagyköveténél tett látogatása kapcsán.

Bár az igénylő által megadott törvényi hivatkozások pontosnak nem nevezhetők, az Országos Bírói Tanács számára az átláthatóság önmagában is a Hitvallásában megfogalmazott érték, ezért minden feltett kérdésére válaszolunk függetlenül attól, hogy arra a törvény kötelez vagy nem.

Az újságírói kérdésekre adott válaszok a következők:

  1. A találkozót az Amerikai Nagykövetség kezdeményezte dr. Matusik Tamás nemzetközi kapcsolatok ellátásáért felelős OBT tag és dr. Vasvári Csaba OBT szóvivő elektronikus levélcímére való meghívó küldésével. A meghívó 2022. október 18-án 15 óra 30 perckor érkezett meg az OBT képviselőinek elektronikus postafiókjába, azaz órákkal az aznap tartott ünnepi OBT ülés berekesztését követően, így annak OBT ülésen való ismertetésére nem kerülhetett sor. A meghívó szövege magyarra fordítva a következő volt: Az Amerikai Egyesült Államok nagykövete, David Pressman Matusik Tamást / Vasvári Csabát szívélyesen meghívja egy találkozóra, 2022. október 21-én 15 órára. Helyszín: a nagyköveti rezidencia.
  2. A találkozó előkészítésével kapcsolatban irat nem keletkezett, a meghívás elfogadásáról a két meghívott, mint az OBT határozatban feljogosított képviselői az OBT elnökének telefonon történt előzetes értesítését követően döntöttek. E körben érdemes felidézni, hogy az OBT 108/2021. (XII. 1.) számú határozatával dr. Matusik Tamást nemzetközi kapcsolatokért felelős tagnak, míg 110/2021. (XII. 1.) számú határozatával dr. Vasvári Csabát sajtószóvivőnek jelölte ki. Mindkét feladatkört azért hozták létre, hogy a jogszabály szerinti elnöki képviseletet a gyakorlati igényekhez igazodóan az elnök és az egyes szakterületen tapasztalattal rendelkező OBT tagok között ossza meg. Az OBT szóvivője és a nemzetközi kapcsolatokért felelős OBT tag a megválasztását követően általános felhatalmazással látja el ezt a feladatkörét, ami azt jelenti, hogy az egyedi, operatív, eseti ügyekre vonatkozóan külön felhatalmazás a testület részéről nem szükséges. A diplomáciai találkozón való részvétellel egyébként az OBT elnöke is egyetértett.
  3. A találkozóra a meghívó szerinti helyszínen került sor, az körülbelül egy-másfél órán át tartott. A diplomáciai találkozó nem volt titkos, hiszen azon a résztvevők beleegyezésével hivatalos fényképfelvételek készültek a meghívó fél általi publikálás szándékával.
  4. Az OBT képviselői a találkozóról az OBT elnökének annak megtörténtét követően rövid úton, telefonon szóban számoltak be. Amikorra a következő OBT ülésre sor került, a sajtó egy része, beleértve az állami médiát, már lejárató kampányt indított az OBT két tagja ellen, így a 2022. november 2-i ülésén az OBT a találkozóval a megszokottnál részletesebben foglalkozott. Az ülésen az OBT-nek a találkozón részt vett képviselői elmondták, hogy amint más korábbi diplomáciai találkozókon is, ezúttal is az OBT felügyeleti jogköréből is következő kritikus szerepéről adtak tájékoztatást a nagykövetnek, ennek során az OBT – ülésein kifejtett és korábban nyilvánosságra hozott – testületi álláspontját képviselték. Az OBT 2018. január 30-án kiadott Hitvallása úgy fogalmaz, hogy „Nemzetközi kapcsolatainkban is megjelenítjük a jogállamiság és a magyar igazságszolgáltatás értékeit.” Az OBT képviselői ezúttal is ebben a szellemben jártak el.

 

Az OBT találkozóval foglalkozó 2022. november 2-i ülésének jegyzőkönyve itt olvasható.

Írásbeli beszámoló a találkozón történtekről – hasonlóan az OBT korábbi diplomáciai találkozóihoz – nem készült.