Az Országos Bírói Tanács közleménye

Az Országos Bírói Tanács közleménye két tagjának az Amerikai Egyesült Államok nagykövetével történt találkozója kapcsán

 

Az elmúlt napok zavarkeltő és egyben propagandisztikus újságcikkeire reagálva az Országos Bírói Tanács (OBT) az alábbiak közlését tartja szükségesnek:

A Budapestre akkreditált nagykövetekkel a bírósági szervezetrendszer – demokráciákban teljesen szokásos módon – évtizedek óta kapcsolatban áll. 2018. december 18-án Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal (OBH) korábbi elnöke, alkotmánybíró például találkozójukon arról állapodott meg az Amerikai Egyesült Államok nagykövetével, hogy „mindkét fél számára hasznos lenne, ha a jövőben közös képzéseken cserélnék ki … tapasztalataikat és osztanák meg egymással a jó gyakorlatokat a magyar és amerikai igazságügyi szakemberek”.

Természetesen az OBT is – mint az Alaptörvényben létrehozott bírói önigazgatási testület – kapcsolatban áll a szövetséges államok diplomáciai képviseleteivel, a Holland Királyság nagykövetével közös konferenciát is szervezett, a holland nagykövetet 2021 novemberében hivatalosan is fogadta.

Az OBT-nek az USA nagykövetségével is kiváló kapcsolatai vannak, az OBT több tagja – így Matusik Tamás és Vasvári Csaba is – részt vett már 2019-ben is az USA Nagykövetségének Függetlenség Napi fogadásán, hasonlóan egyébként az OBH és a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökéhez. Ezen kívül több OBT tag – köztük Vasvári Csaba – korábban is részt vett már David Cornstein, az USA előző nagykövetének meghívására a mostanihoz hasonló találkozón, a bírósági szervezetrendszer több más szereplőjéhez hasonlóan.

A sajtóban megjelent csúsztatásokra tekintettel az OBT utal rá, hogy egy nagykövet nem politikus, hanem a diplomáciai képviselet feje, aki saját államát képviseli egy másik államban. Súlyos hiba lenne összekeverni a politikust a politikai kinevezettel. Utóbbiakkal a bírák maguk is gyakran kapcsolatba kerülnek, figyelemmel arra, hogy a Kúria és az OBH elnöke is az.