Az Országos Bírói Tanács megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét

A 2018. január 30-án megalakult Országos Bírói Tanács a kezdetektől fogva céljának tekintette a bírói függetlenség egyik fokmérőjének tartott bírói önigazgatás megerősítését, ennek érdekében többször is elkészítette jogalkotási javaslatát, de ezen kezdeményezései eddig rendre megakadtak.

Végül az Európai Unió elvárásainak való megfelelés érdekében meghozott igazságügyi reform úgy módosította a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényt, hogy az Országos Bírói Tanács az új hatáskörök mellett jogi személyiséget is kapott és a jogszabály által kötelezően előírt és rotációs alapon félévente változó elnök intézménye helyett 2023. június 1-jén lehetővé vált, hogy az Országos Bírói Tanács saját maga döntsön elnöke és elnökhelyettese személyéről.

Az Országos Bírói Tanács a 2023. június 7-i ülésén 13 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elnökévé választotta dr. Matusik Tamást, elnökhelyettesévé pedig dr. Csontos Katalint.

Az Országos Bírói Tanács elnöke és elnökhelyettese elkötelezett amellett, hogy az immár jogi személyiséggel rendelkező Tanács kibővült jogköreit a 2018. január 31-án megfogalmazott Hitvallásban foglaltak szerint gyakorolja.