Az Országos Bírói Tanács nyilatkozata a jogállamiság értékéről és a szuverenitás védelméről Ukrajnában

Európában nincs helye háborúnak!

A jogállamiság, a szabadság és az emberi méltóság a demokratikus állam legfőbb és leginkább védelmezendő értékei. Az Országos Bírói Tanács a nemzetközi joggal összhangban határozottan támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, és szolidaritását fejezi ki Ukrajna népével a nemzeti függetlenségükért és demokráciájuk megőrzéséért folytatott harcban.

Ebben a feszült és nehéz időszakban az Országos Bírói Tanács együttérez az ukrán bírákkal és jogászokkal, arra biztatva őket, hogy legyenek erősek és állhatatosak, és legjobb tudásuk szerint védelmezzék a demokratikus értékeket, a jogállamiságot. A magyar jogásztársadalmat pedig arra buzdítja, hogy lehetőségeihez mérten támogassa Ukrajnát a nemzetközi jog általános jogelvei és az alapvető emberi jogok megsértésével folytatott agresszióval szemben az európai demokrácia érdekében.