Bíróságok napja

Bíróságok napja

2019.07.15.

(in English)

Az Országos Bírói Tanács a bírák napja alkalmából köszönti a bírákat, és elismerését fejezi ki a munkájukért. A független igazságszolgáltatást és a bírákat ünnepeljük a mai napon, egyúttal emlékezünk az 150 éve ezen a napon kihirdetett 1869. évi IV. törvénycikkre. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvénycikk első paragrafusa az igazságszolgáltatás lényegét a bírói hatalom függetlenségével azonosítja. „Az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a közigazgatási, sem a birói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak.”

 

Fontos emlékeztetni a mai napon arra, hogy a bírói függetlenség nem a bírák előjoga, hanem mindenkit megillető alapvető jog, emellett fontos rendezőelv az államszervezet számára, hiszen ez az alapja az értékteremtő, kiszámítható, átlátható, jogállami működés biztosításának. Kizárólag a külső és belső befolyástól mentesen működő, független és pártatlan bíróságok képesek biztosítani, hogy a polgári peres eljárásokban, büntetőügyekben és közigazgatási határozatok felülvizsgálata során mindenki törvényes és tisztességes eljárásban részesüljön.

A napokban is jelennek meg olyan vélemények, amelyek a bírói önigazgatást támadják, megkérdőjelezik a létjogosultságát, azonban nem lehet kérdéses, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon a bírói önigazgatás megtartása és megerősítése útján lehet csak maradéktalanul biztosítani. Ezt támasztja alá az Európai Unió Tanácsának 27 tagállam által 2019. július 8-án megszavazott országspecifikus ajánlása is. „Az igazságszolgáltatás függetlensége, hatékonysága és magas színvonala elengedhetetlen beruházások ösztönzése és a folyamatos gazdasági fejlődés szempontjából. Az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító fékek és egyensúlyok egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve a bírósági szervezetben. Az Országos Bírói Tanács egyre növekvő kihívásokkal küzd az Országos Bírósági Hivatal elnöke hatalmának ellensúlyozásában. Kérdésként vetődik fel, hogy milyen negatív következménye van ennek az igazságszolgáltatás függetlenségére.”

Az Európai Unió Tanácsának szokatlanul erős szavai és egyértelmű figyelmeztetése kijelöli az utat a bírósági rendszer krízisének megoldására: meg kell erősíteni az Országos Bírói Tanács pozícióját, és ki kell egyensúlyozni az OBH elnöke és OBT hatásköreit, új alapokra helyezve az együttműködést. Az igazságszolgáltatás igazgatásának szereplői között nyílt párbeszédre van szükség, amely kizárólag az egymás elismerésén és a törvények betartásán alapulhat.

Az Európai Unió Tanácsának ajánlása innen tölthető le (17. pont)