Dr. Handó Tünde biztosította az irattanulmányozást az OBT tagjainak

Dr. Handó Tünde biztosította az irattanulmányozást az OBT tagjainak

2019.02.26.

 

 

Az Országos Bírói Tanács legutóbbi ülésén 2019. február 22. napjáig adott póthatáridőt az OBH elnökének a működését érintő vizsgálati jelentéssel kapcsolatos érdemi észrevételek megtételére, egyúttal felhívta őt az azonnal szükséges előterjesztések megtételére.

 

Az OBH elnöke az elmúlt héten összesen négy levélben tett fel kérdéseket az OBT elnökének részben a jelentés elkészültének körülményeit, részben a jelentéssel nem érintett témákat illetően. Levelei arról tanúskodnak, hogy továbbra is ő kívánja felügyelni az OBT működésének törvényességét, noha az Alaptörvényben ez épp fordítva van. Ezeket a bíróságok intranetes oldalán is nyilvánosságra hozta. A kérdéseiben is előrevetített eljárási kifogásokon és a jelentés törvényességének megkérdőjelezésén kívül érdemi észrevételt nem tett, és előterjesztést sem küldött az OBT-nek, noha a szolgálati bíráknak javasolt személyekre vonatkozó iratok több mint fél éve a rendelkezésére állnak.

 

Ugyanakkor határozottan üdvözlendő, hogy az OBH elnöke 2019. február 20. napján –nyolc hónap után eleget téve törvényi kötelezettségének – irattanulmányozást biztosított az OBT tagjai számára, így a bíró és bírósági vezetői pályázatok eredménytelenné nyilvánítása tekintetében a bírósági közlönyben nem szereplő további adatok is vizsgálhatóvá váltak. Az OBT így a soron következő üléseken is folytatja dr. Handó Tünde OBH elnök törvényi kötelezettségei teljesítésének vizsgálatát, indokolt esetben kiegészíti a jelentését.

 

Csak remélni merjük, hogy az irattanulmányozás engedélyezése az első lépés volt annak belátásához, hogy az OBH elnöke nem minősítheti és tekintheti „nem törvényesen működőnek” az Országos Bírói Tanácsot, és 2019. március 6. napján részt vesz az OBT ülésén, ahol a feltett és meg nem válaszolt kérdéseire megnyugtató magyarázatokat kaphat.

 

A központi igazgatás törvényes működésének helyreállítása az OBH elnökének feladata.

 

A februári vizsgálati jelentés itt tölthető le magyar és itt tölthető le angol nyelven.

Az OBT elnökének 2019. február 21-én kelt válaszlevele itt érhető el.