Elindult az Országos Bírói Tanács honlapja

Elindult az Országos Bírói Tanács honlapja

www.orszagosbiroitanacs.hu

2018.10.08

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 108. § (1) bekezdéseelőírja, hogy a bíróságok központi honlapján közzé kell tenni az OBT éves üléstervét és az ülésről készült összefoglalót, továbbá a Kúria elnökének és az OBH elnökének tisztségére jelölt személyről történőelőzetes véleménynyilvánításnak a jegyzőkönyvét. A (2) bekezdése előírja továbbá, hogy az egyéb ülésekről szóló jegyzőkönyveket az intraneten kell közzétenni, kivéve ha az OBT zárt ülést tartott.

A bíróságok központi honlapját – a www.birosag.hu címen elérhető oldalt – valamint a bírósági dolgozók által elérhető intranetes felületet az Országos Bírósági Hivatal működteti. Számos jelzés érkezett bíráktól, hogy az ülések jegyzőkönyvét, illetve a határozatokat a honlapon nehezen találják meg, ami érthető, hiszen az Országos Bírósági Hivatal a bírósági szervezetrendszer működésével kapcsolatos számtalan adatot és hírt elhelyez a honlapon és az intraneten, az OBT működésével kapcsolatos adatok ennek nagyon kis hányadát teszik ki. Az OBH által működtetett központi honlap széles körben ad tájékoztatást a központi igazgatás eredményeiről és eseményeiről, azonban az Országos Bírói Tanácsnak nincs arra lehetősége, hogy ezen felületen a törvény által előírt kötelezően közzéteendő adatokon túl közleményeket helyezzen el. Mindazonáltal az OBT összefoglalói, határozatai, valamint egyéb munkaanyagai iránt is fokozott érdeklődés mutatkozik a bírósági szervezeten belül és kívül egyaránt.

Az utóbbi hónapokban több olyan hír jelent meg a magyar és külföldi sajtóban, amelyek az OBT működéséről nem a valóságnak megfelelően vagy legalábbis nem pontosan adtak számot, illetve a napvilágot látott és nem cáfolt információk szerint az Országos Bírósági Hivatal elnöke is az OBT jegyzőkönyveinek tüzetes áttanulmányozására hívta fel a bíróságok elnökeit. Amint az az Országos Bírói Tanács 2018. január 30-án tett hitvallásában is szerepel, az OBT tagjai elkötelezettek abban, hogy „a központi igazgatás felügyeletének ellátása során átlátható döntéshozatallal, őszinte párbeszéddel és a hivatásrendek együttműködésével segítsék elő a magas színvonalú, hatékony és időszerű ítélkezést”.

Ezen indokok vezettek arra, hogy az OBT úgy döntött, egy önálló honlapot fog indítani, amelyen a határozatokat, összefoglalókat, munkaanyagokat és a jegyzőkönyveket is közzé fog tenni. A működéssel kapcsolatos adatok közzétételére természetesen a Bszi. rendelkezéseknek megfelelően a központi honlapon és intraneten is sor fog kerülni a továbbiakban, azonban indokolt a tevékenységünknek a kötelezőenelőírtnál nagyobb átláthatóságot biztosítani, hiszen az OBT közfeladatot lát el, működésének adatai – egyes kivételeket, például személyiségi jogok védelme érdekében a zárt üléseken elhangzottakat leszámítva – közérdekből nyilvános adatok.

A 2018. október 8. napján elindított honlapon, amely fejlesztését és angol nyelvre fordítását is folyamatosan elvégezzük, könnyen elérhetően tesszük hozzáférhetővé:

  • az OBT tevékenységének bemutatására vonatkozó információkat,
  • az OBT tagjainak bemutatását,
  • 2018. január 30. napját követően az OBT üléseinek napirendjét,
  • az ülések napján összefoglalóját és később a jegyzőkönyvet is,
  • az OBT meghozott határozatait.

Ugyancsak a honlapon történő közzététellel hívjuk fel a figyelmet:

  • az OBT közleményeire,
  • az OBT működését érintő eseményekre,
  • az OBT-ről megjelent hírekre és nyilvános véleményekre,
  • az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának (ENCJ) bírósági igazgatással kapcsolatos állásfoglalásaira és ajánlásaira.

2018. október 9.
Dr. Vadász Viktor