Felhívás jogalkotási javaslatok megküldésére

Felhívás jogalkotási javaslatok megküldésére

2020.07.30.

 

Az Országos Bírói Tanács 2020. július 1-jei ülésén ismét napirendre kerültek az OBT bíróságokat érintő korábbi jogszabály módosítási javaslatai, és megfogalmazódott, hogy a jövőben hasznos lenne a társhivatásrendek meghívása mellett egy konferenciát szervezni a bíróságokat érintő jogszabályok módosítása, az igazságszolgáltatás szervezeti és igazgatási reformja témájában. Annak érdekében, hogy a szervezetrendszer jövőjét érintően minél több javaslat és ötlet megismerhető lehessen, felkérem a bírósági szervezet, valamint a társhivatásrendek tagjait, hogy tapasztalataikat és javaslataikat 2020. augusztus 31. napjáig küldjék meg a obt@birosag.hu elektronikus levelezési címre.

 *  *  *

2012-ben az új Alaptörvény felhatalmazása alapján megalkotott szervezeti és jogállási törvényekkel olyan modellváltás történt az igazságszolgáltatásban, amely nemcsak hazánkban volt újdonság, de egy egész Európában példa nélküli központi igazgatási struktúrát vezetett be. A központi igazgatás széleskörű és szerteágazó feladatait az Országgyűlés által választott Országos Bírósági Hivatal elnöke látja el, akinek tevékenységét a bírák által választott Országos Bírói Tanács felügyeli. A Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke elkülönülő pozícióinak megalkotásával a jogalkotó az igazgatási és szakmai irányítás szétválasztását kívánta megteremteni.

 

A jelenlegi igazgatási modellel kapcsolatosan itthon és a nemzetközi porondon is fogalmaztak meg észrevételeket. A központi igazgatási jogköröket illetően kiritkával illette a rendszert az Európai Bizottság, a Velencei Bizottság, a GRECO, a Bírói Tanácsok Európai Hálózata és a Nemzetközi Bírói Egyesület is. Az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal korábbi elnöke között az elmúlt két évben zajló, elhúzódó alkotmányos vita is rámutatott arra, hogy változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a központi igazgatás a bírói függetlenség tiszteletben tartása mellett hatékonyan támogassa az időszerű és magas színvonalú ítélkezést.

 

2018 nyarán Magyarország Miniszterelnöke bejelentette, hogy a Kormány felülvizsgálja az Alaptörvényt és megvizsgálják, hogy az új intézmények közül mi váltotta be a hozzá fűzött reményeket és mi szorul esetleg módosításra. Az igazságügyi miniszter felkérésére a jogtudomány képviselői kifejtették álláspontjukat a témában, amelyet a Pécsi Tudományegyetem „Tanulmányok az igazságszolgáltatásról” címen 2019-ben adott ki. Emellett érzékelhető az is, hogy az utóbbi időben hazai civil szervezetek is egyre aktívabban foglalkoznak a bírósági igazgatás kérdéseivel, és javaslatokat fogalmaznak meg a szervezeti szabályozás megreformálására.

 

Fontosnak tartom, hogy a jelenlegi bírósági igazgatási modellel kapcsolatban a bírák és a társszervek képviselői maguk is elmondhassák konstruktív észrevételeiket és javaslataikat. Ezért lehetőséget kívánok biztosítani ahhoz, hogy az érintettek közvetlenül is véleményt alkothassanak, így részt tudjanak venni egy átfogó munkaanyag létrehozásában.

 

Különösen az alábbi területeken várjuk az észrevételeket:

  • az OBH elnöke és OBT jogkörei,
  • az OBH elnöke és az OBT státusza
  • a bírói tanácsok szerepe,
  • a bírói munkateher mérése,
  • a bírák kinevezése és az álláshelyekkel való gazdálkodás,
  • a bírák előmenetele és a bírói munka értékelése, a bírák képzése, a bírák fegyelmi felelőssége,
  • a bírák kirendelése,
  • ügyelosztás.

 

Budapest, 2020. július 30.

 

Dr. Vasvári Csaba

az OBT elnöke