Költségvetés nélkül működik tovább az Országos Bírói Tanács

Költségvetés nélkül működik tovább az Országos Bírói Tanács

2019.01.09.

 

 

A hatályos törvényi szabályozás szerint az Országos Bírói Tanács a tárgyévet megelőzően meghatározza költségvetését, melyről ezt követően megállapodik az Országos Bírósági Hivatal elnökével. Az OBT működésének technikai feltételét az OBH köteles biztosítani, azonban költségvetése elkülönítve jelenik meg az OBH költségvetésén belül – amelyet az Országgyűlés az éves költségvetési törvénnyel már el is fogadott. Az OBT jogi személyiségének hiányában az egyes kifizetésekről az OBT költségvetés terhére az OBH elnöke rendelkezik.

 

A törvényi szabályozásnak megfelelően az OBT 2018 decemberében megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi költségvetését. Az OBH elnöke a költségvetés tervezetét a decemberi ülést megelőzően megkapta, azzal szemben sem tartalmi, sem formai kifogást nem támasztott. Ehhez képest a 2019. január 7-én kelt feljegyzésben az Országos Bírósági Hivatal arról tájékoztatta az OBT elnökét, hogy dr. Handó Tünde, az OBH elnöke nem írja alá a törvény szerinti megállapodást, mivel álláspontja szerint az OBT működése nem törvényes, és emellett tartalmi észrevételeket is tett.

 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az OBH elnökének álláspontja önkényes. Az OBT működésével kapcsolatban semmilyen közjogi szerv vagy személy nem fogalmazott meg aggályokat, sőt nemrég dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az OBT működik, ülésein az Igazságügy Minisztérium is képviselteti magát.

 

Amióta az OBT megkezdte a központi igazgatás érdemi vizsgálatát, dr. Handó Tünde OBH elnök folyamatosan támadja az őt felügyelni hivatott Országos Bírói Tanácsot és egyes tagjait. Minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a testület működését megnehezítse, ezzel egyidejűleg saját tevékenysége érdemi felügyelet nélkül maradjon. Ezzel az OBH elnöke – meggyőződésünk szerint – aláássa a bírósági szervezetrendszer Alaptörvény által garantált integritását és a magyar igazságszolgáltatás jogállami működését.

 

A 2019. évi költségvetési megállapodás aláírásának megtagadásának további indokai kapcsán a következőket tartjuk szükségesnek megjegyezni:

 

  1. Az aláírás megtagadásától függetlenül az OBT működési feltételeit a hatályos törvényi szabályozás szerint az Országos Bírósági Hivatalnak kell biztosítania, nem pedig a Kúria elnökének vagy az OBT tagok szolgálati helye szerinti bíróságoknak.

 

  1. Az OBH elnöke a törvénysértő működésre hivatkozással nem gondoskodik az OBT működési költségeinek viseléséről, mégis arra utasítja a törvényszékek elnökeit, hogy az OBT tagok tagságból eredő költségeit előlegezzék meg, amelyet utóbb az OBH átcsoportosítással fog megtéríteni a törvényszékeknek. Érvelése jogilag következetlen, ezen felül belső ellentmondások teszik érthetetlenné.

 

  1. A 2019. évi költségvetés és az OBT által megküldött tervezet formailag hasonló, tartalmilag pedig lényegesen részletesebb, mint amilyen megállapodások a korábbi összetételű OBT idején születtek. Ezeket összevetve az OBH tartalmi kifogásai nem megalapozottak, ha részben mégis az lenne, a több mint 300 fővel működő hivatal a rendelkezésre álló idő alatt előkészíthetett volna egy az OBH elnöke számára is elfogadható javaslat tervezetet. Mivel az OBH elnöke minden ülésre meghívót kap, ha azokon ő is megjelenne, lehetősége nyílna arra, hogy aggályait megfelelő időben az OBT elé terjessze.

 

Az Országos Bírói Tanács a létezését ellehetetleníteni igyekvő törekvések ellenére változatlanul eleget tesz hazai és nemzetközi kötelezettségeinek, mindent megtesz annak érdekében, hogy a továbbiakban is ellássa felügyeleti feladatait, és helyreállítsa a bírósági szervezetrendszer törvényes működését.