Történetünk


2018. november


 

2018.11.26. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete angol nyelvű konferenciát rendezett bírósági igazgatási modellek témájában, amelyen részt vett dr. Matusik Tamás és dr. Vadász Viktor OBT tagok.

2018.11.15-17. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 30. Regionális Kollokviumán dr. Csontos Katalin, dr. Matusik Tamás és dr. Vadász Viktor képviselte az Országos Bírói Tanácsot. A kollokvium témája a közjegyzőség és jogászság kihívásai a digitális korban.

2018.11.07. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén elfogadta új Szervezeti és Működési Szabályzatát, összehívta a Bírói Életpálya Szakértői Testület a bíró illetményemelés javaslatának előterjesztésér és véleményezte a 2019. Képzési Tervet.

 


2018. október


 

2018.10.14. A Magyar Bírói Egyesület választmányi tagjai állásfoglalást tettek közzé az Országos Bírói Tanács póttagjainak választási eljárásával, illetve az elnöki értekezlet nyilatkozatával kapcsolatban, amelyben a küldöttértekezlet és az elnökök nyilatkozatát úgy minősítette, hogy azok a közvéleményben súlyos és komoly aggályokat keltenek és alkalmasak az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megingatására és a bíróságok egységének megbontására.

2018.10.10. A törvényszékek és ítélőtáblák – ennél pontosabban nem megjelölt – elnökei nyílt közleményben szólították fel az OBT tagjait lemondásra.

2018.10.09. Eredménytelen volt az OBT póttagjainak megválasztására összehívott küldöttértekezlet, mivel a megjelent küldöttek nem tudtak eleget tenni törvényi kötelezettségüknek. A küldöttgyűlést követően dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, a küldöttértekezlet jelölőbizottságának vezetője közleményt tett közzé, amely szerint a küldöttértekezlet lemondásra szólította fel az OBT tagjait.

2018.10.08. Elindult az OBT önálló honlapja, a www.orszagosbiroitanacs.hu.

2018.10.04. Dr. Szabó Sándor elnök és dr. Csontos Katalin, dr. Rochlitz Zoltán, dr. Vadász Viktor, dr. Vasvári Csaba tagok vettek részt az OBT képviseletében a Magyar Jogászegylet által szervezett 14. Magyar Jogászgyűlésen.

2018.10.03. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén kinevezte a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság elnökét, a bíróságokat érintő jogszabályok módosításának kezdeményezése érdekében fordult az OBH elnökéhez, bizottságot állított fel az OBH elnökének az egyes bírói és vezetői pályázatok elbírálása és az OBT irányába fennálló törvényi kötelezettségei teljesítésének vizsgálatára. Az OBT tagjai kérdéssel fordultak az IM képviselője felé a bírói illetményemelés elmaradása tárgyában.

 


2018. szeptember


 

2018.09.21. Az Országos Bírói Tanács ülésen kívül dönt egy bíró lemondási idő egy részére a munkavégzés alóli mentesítésére vonatkozó indítványáról.

2018.09.17-18. Dr. Rochlitz Zoltán és dr. Vadász Viktor képviseli az OBT-t az Európai ENCJ Bukarestben megtartott rendkívüli közgyűlésén és összevont munkacsoportok ülésein.

2018.09.14. Dr. Matusik Tamás, az OBT képviseletében részt vesz az Európai Jogi Akadémia „bírói függetlenség igazságügyi és társadalmi kontextusban” című konferenciáján.

2018.09.05. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén új határozatban szabályozza a Juhász Andor-díj adományozásáról és átadásáról. A Tanács kinevezett öt kúriai bírót a másodfokú szolgálati bíróság tagjává. A médiában megjelent azon hírekre tekintettel, miszerint az OBH elnöke felhívta az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeit, hogy az OBT törvénysértéseit jelentsék, a Tanács a belső bírósági intraneten közzétett jegyzőkönyveit nyilvános honlapján is közzéteszi.

 


2018. augusztus


 

2018.08.01. Az Országos Bírói Tanács vezetését dr. Hilbert Edit leköszönő elnöktől dr. Szabó Sándor veszi át. Az OBT új elnökhelyettese dr. Fatalin Judit.
2018. szeptember

 


2018. július


 

2018.07.10. Az Országos Bírói Tanács ünnepélyes ülésen fogadja az ENCJ májusban megválasztott elnökét és az Igazgatótanács két tagját. A delegáció látogatást tesz az Igazságügy Miniszternél. Az Országos Bírósági Hivatal a delegáció kapcsolatfelvételi megkeresésére nem válaszolt.

2018.07.09. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén megállapítja, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a kinevezett vezetők túlnyomó többségénél az OBH elnöke nem végezte el a törvényben előírt vizsgálatot. Az OBH elnökének tájékoztatója alapján a Tanács rögzíti, hogy nem állapítható meg a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének meghatározására vonatkozó kötelezettség teljes körű teljesítése. A Tanács az OBH elnökének a bírói és bírósági vezetői álláspályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatának éves vizsgálatát illetően megállapítja, hogy a pályázatok elbírálásának időszerűségét illetően az OBH elnöke nem szolgáltatott adatokat, így a kinevezési gyakorlata az eljárási határidőket illetően a véleményezésre nem alkalmas. Az Országos Bírói Tanács kijelöli a sajtószóvivőjét.

2018.07.04. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete és az Országos Bírói Tanács tudományos kerekasztal beszélgetése a bírósági igazgatásban kialakult helyzetről dr. Vadász Viktor: Krízis a bírósági igazgatásban? című tanulmánya alapján dr. Fleck Zoltán és dr. Bencze Mátyás részvételével. A kerekasztal beszélgetésre meghívást kapott az OBH elnöke és az igazságügy miniszter is.

2018.07.04. A Budapesti Ügyvédi Kamara közleményt adott ki, melyben aggodalmának adott hangot amiatt, hogy egyes sajtó megnyilvánulások során szaporodó támadások érik a bírákat, a különböző bírói szervezeteket, köztük újabban a Kúriát is.

 


2018. június


 

2018.06.19. Az Országos Bírói Tanács közleményben reagál a Tanácsot és egyes tagjait ért, a médiában is megjelent támadásokra.

2018.06.06. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésen dönt arról, hogy a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által 2018. május 9. napján feltett új kérdést önállóan nem vizsgálja, mivel a korábbi jelentés általánosságban már választ adott a feltett kérdésre. A Kúria elnökének a bírói pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatát az Országos Bírói Tanács törvényesnek találta. Az ülésen üdvözli a Tanács, hogy az OBH elnöke egyes kérdésekben javított a gyakorlatán az OBT törvényességi jelzése alapján. Az Országos Bírói Tanács a bíróságok fejezet 2019. évi költségvetési többlet-előirányzatát támogatólag véleményezi, üdvözli az OBH elnökének a bírák illetmény-emelés érdekében, a bírói első besorolások rendezésére és a munkakörülmények javítására előterjesztett költségvetési többletigényét. Az Országos Bírói tanács levéllel fordul az OBH elnöke felé annak érdekében, hogy mérlegelje annak lehetőségét, hogy a „Bíróságok Napja” központi ünnepség 2018-ban – korábbi döntésével szemben – mégis megtartásra kerüljön. Az ENCJ közgyűlésén történtekkel kapcsolatosan a sajtóban megjelent álhírek és téves információk kapcsán az OBT közleményt ad ki.

2018.06.05. Az OBH elnöke levélben fordul az OBT tagokhoz az ülés napirendjében szereplő témák kapcsán továbbra is a honlapon meglévő tartalom áttekintését ajánlotta és aggodalmát fejezte ki az ENCJ közgyűlésen történtekkel kapcsolatban a sajtóban megjelent hírekről. (Az álhírek szerint az OBT beavatkozást kért az ENCJ-től a kormánnyal szemben a közigazgatási bíróságok felállítása miatt)

2018.06.05. Az OBT sajtóközleményt ad ki az ENCJ közgyűlésen történtekkel kapcsolatban a sajtóban megjelent hírekről, miszerint az OBT látogatásra hívta az ENCJ májusban megválasztott elnökét.

 


2018. május


 

2018.05.31. Az OBH elnöke az OBT elnökének címzett levelében tájékoztatta a Tanácsot, hogy az OBT iroda működéséhez szükséges adminisztratív segítőt a továbbiakban nem biztosítja.

2018.05.31-06.01. Dr. Matusik Tamás és dr. Vadász Viktor képviseli az OBT-t az ENCJ Lisszabonban megtartott éves rendes közgyűlésén.

2018.05.30. Dr. Tőzsér Lajos OBT tag, az Egri Törvényszék polgári kollégiumvezetője bejelenti lemondását az OBT tagságról.

2018.05.30. A Fővárosi Ítélőtábla összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit képviseli az OBT-t.

2018.05.29. Az OBH elnöke kötetlen beszélgetést szervezett a Magyar Igazságügyi Akadémián, amelyre az OBT tagjait és az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeit is meghívta. Az OBT előzetesen jelezte az OBH elnökének, hogy testületként működik, amelynek helyszíne az ülés, amelyre az OBH elnöke minden esetben meghívást kap, így az OBT a kötetlen beszélgetésen nem vesz részt. Az elnökök – egy kivételével – nyílt levelet írnak alá és aggodalmukat fejezik ki az Országos Bírói Tanács tevékenysége miatt, amelyet nyilvánosan közzétesznek.

2018.05.28. A Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit képviseli az OBT-t.

2018.05.25. A Budapest Környéki Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Léhmann Zoltán képviseli az OBT-t.

2018.05.25. Az OBH megtagadja az OBT három tagjától az iratbetekintést.

2018.05.25. Dr. Snellenpereger Judit OBT tag, az Egri Járásbíróság bírája bejelenti lemondását az OBT tagságról.

2018.05.23. A Balassagyarmati Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Matusik Tamás képviseli az OBT-t.

adász Viktor képviseli az OBT-t.

2018.05.16. A Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezlete.

2018.05.16. Az Országos Bírói Tanács ülésén felhívja az OBH elnökét, hogy haladéktalanul tegyen eleget az OBT irányába fennálló törvényi kötelezettségeinek, tegye meg a szükséges előterjesztéseket, érdemben válaszolja meg az OBT felhívásait, és a felügyeleti tevékenység gyakorlásához szükséges tájékoztatásokat adja meg. Az OBT bizottságot állít fel az OBT jogállását, működését és tagjait érintő jogszabálymódosító javaslatok előkészítésére. Az Országos Bírói Tanács nyílt közleménnyel fordul a bírákhoz, az OBH elnöke által az OBT működőképessége kapcsán nyilvánosan kifejtett téves álláspontja tárgyában.

2018.05.15. Az OBH elnöke levélben tájékoztatja az OBT elnökét, hogy májusban kijelöli a póttagválasztó összbírói értekezletek időpontját és reményei szerint a testület törvényes működése szeptemberben helyreáll, egyúttal egy kötetlen beszélgetésre hívja az OBT meglévő tagjait 2018. május 29-ére.

2018.05.14. A Kúria összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit képviseli az OBT-t.

2018.05.11. A Miskolci Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Léhmann Zoltán és dr. Vasvári Csaba képviseli az OBT-t.

2018.05.09. Az Egri Törvényszék összbírói értekezlete.

2018.05.03. A Szegedi Ítélőtábla és Szegedi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit képviseli az OBT-t.

2018.05.02. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén megállapítja, hogy az OBH elnökének téves érvelése ellenére a Tanács működőképessége csökkentett létszámmal is biztosított, egyúttal felhívja az OBH elnökét póttagválasztó küldöttgyűlés összehívására. Az Országos Bírói Tanács elfogadja a Fővárosi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete által feltett kérdéseket vizsgáló bizottság jelentését, és jelzéssel él az OBH elnöke irányába a bírói és bírósági vezetői álláspályázatok eredménytelenné nyilvánítása és vezetői feladatra történő kirendelés kapcsán folytatott, törvénnyel ellentétes gyakorlata miatt. Az Országos Bírói Tanács hatályon kívül helyezi az OBT korábbi etikai állásfoglalásait és egyes határozatait, amelyeket korábban jogi felhatalmazás hiányában bocsátottak ki. Az Országos Bírói Tanács megvitatja az elektronikus kapcsolattartás bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokat és indítvánnyal fordul az OBH elnöke felé.

2018.05.01. Dr. Sarkantyú Szabolcs OBT tag, az Esztergomi Járásbíróság bírája bejelenti, hogy kinevezésre került a Tatabányai Törvényszékre, amely folytán OBT tagsága a törvény erejénél fogva megszűnt. A póttagok közül Gillyné dr. Malkócs Angéla Katalin, a Kecskeméti Járásbíróság elnöke lép tagként a helyébe, aki még ugyanezen a napon bejelenti lemondását az OBT tagságról.

 


2018. április


 

2018.04.28. Dr. Varga Magdolna OBT tag, a Békéscsabai Járásbíróság elnöke bejelenteti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Snellenperger Judit Ildikó, az Egri Járásbíróság bírája lép tagként a helyébe.

2018.04.28. Dr. Szentgyörgyi-Bíró Enikő Borbála OBT tag, a Veszprémi Törvényszék csoportvezető bírája bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Tőzsér Lajos, az Egri Törvényszék kollégiumvezetője lép tagként a helyébe.

2018.04.27. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke közli az Országos Bírói Tanáccsal, hogy álláspontja szerint a közigazgatási-munkaügyi bírósági szint képviseletének megszűnésére figyelemmel a Tanács nem működőképes. Ezt követően az OBH elnöke meglévő előterjesztését visszavonta és további előterjesztést nem tett az Országos Bírói Tanácshoz.

2018.04.26. A Gyulai Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit és dr. Vadász Viktor képviseli az OBT-t.

2018.04.26. Dr. Tímár Tünde OBT tag, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke bejelenti lemondását az OBT tagságról.

2018.04.25. Dr. Paál Rita OBT tag, a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettese bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Csontos Katalin, a Salgótartjáni Járásbíróság bírája lép tagként a helyébe.

2018.04.25. A Szolnoki Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Léhmann Zoltán és dr. Rochlitz Zoltán képviseli az OBT-t.

2018.04.24. A Kecskeméti Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Matusik Tamás képviselő az OBT-t.

2018.04.24. Dr. Hornyák Zsolt OBT tag, a Debreceni Járásbíróság bírája bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Varga Magdolna, a Békécsabai Járásbíróság elnöke lép tagként a helyébe.

2018.04.19-20. Dr. Matusik Tamás és dr. Rochlitz Zoltán OBT tagok vesznek részt az ENCJ „Bíróságok függetlensége, elszámoltathatósága és az ítélkezés minősége” elnevezésű munkacsoport Rómában megtartott ülésén.

2018.04.19. Dr. Seres Lívia OBT tag, a Nyírbátori Járásbíróság elnöke bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Paál Rita, a Kaposvári Járásbíróság elnökhelyettese lép tagként a helyébe.

2018.04.18. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén nem adja meg a hozzájárulást OBT taggal szembeni fegyelmi eljárás megindításához, továbbá kinevezi az ügyrendi bizottság tagját, kijelöli az OBT Iroda vezetőjét és dönt szakbizottság elnökének személyéről. Az OBT sajtóközleményt ad ki a lemondásokkal kapcsolatosan.

2018.04.18. Dr. Tóth Gyöngyi OBT tag, a Veszprémi Járásbíróság bírája bejelenti lemondását az OBT tagságról. A pótagok közül dr. Sarkantyú Szabolcs, az Esztergomi Járásbíróság bírája lép tagként a helyébe.

2018.04.16. Dr. Vadász Viktor OBT tag vesz részt az ENCJ „Bíróságok arculata és az igazságszolgáltatás társadalmi megítélése” elnevezésű munkacsoport Bukarestben megtartott ülésén.

2018.04.15. Őzéné dr. Hajdu Mária OBT tag, a Szentesi Járásbíróság elnöke bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Tóth Gyöngyi, a Veszprémi Járásbíróság bírája lép tagként a helyébe.

2018.04.14. Dr. Demjén Péter OBT tag, az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Tímár Tünde, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke lép tagként a helyébe.

2018.04.13. Dr. Rendeki Ágnes OBT tag, a Pécsi Törvényszék elnöke bejelenti lemondását az OBT tagságról. A póttagok közül dr. Szentgyörgyi-Bíró Enikő Borbála, a Veszprémi Törvényszék bírája lép tagként a helyébe.

2018.04.12. A Pécsi Ítélőtábla és Pécsi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Vasvári Csaba vett részt.

2018.04.06. A Szekszárdi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Rendeki Ágnes és dr. Fatalin Judit vett részt.

2018.04.05. A Kaposvári Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Rendeki Ágnes vett részt.

2018.04.04. Az Országos Bírói Tanács elfogadja az új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Tanács támogatólag véleményezi az OBH elnökének a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről szóló OBH utasítást és az általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló OBH utasítást. A bírósági szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges ügyfélkapcsolatokról szóló OBH utasítást viszont az Országos Bírói Tanács nem támogatta, mivel aggályosnak tartotta az igazságszolgáltatást tisztán egy, az ügyfeleknek nyújtott bírósági szolgáltatásként meghatározni. A tárgyalóteremben közhatalom gyakorlása történik, a tárgyalási és ítélkezési tevékenység ellenőrzése törvényileg szabályozott. Aggályos, ha a szabályzat hatálya a tárgyalási és ítélkező tevékenységre is kiterjed.

2018.04.04. A Zalaegerszegi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr, Gaider Bálint képviseli az OBT-t.

 


2018. március


 

2018.03.28. A Győri Ítélőtábla és a Győri Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit és dr. Szabó Sándor képviseli az OBT-t.

2018.03.26. A Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Szabó Sándor és dr. Gaider Bálint képviselő az OBT-t.

2018.03.23. A Székesfehérvári Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Léhmann Zoltán és dr. Vadász Viktor képviseli az OBT-t.

2018.03.22. A Veszprémi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Gaider Bálint és dr. Vadász Viktor képviseli az OBT-t.

2018.03.20. A Tatabányai Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen dr. Hilbert Edit és dr. Rochlitz Zoltán képviseli az OBT-t.

2018.03.13. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén nem adja meg egyetértését az OBH elnökének második helyen rangsorolt pályázó kinevezéséhez. Az Országos Bírósági Tanács az ülésen összesen 223 előterjesztést bírált el, és 169 díj és cím adományozásáról, illetve kitüntetés kezdeményezéséről döntött.

2018.03.07. Az Országos Bírói Tanács rendes ülésén folytatja a Szervezeti és Működési Szabályzat átalakításának megvitatását, dönt arról, hogy az egyes összbírói értekezleteken melyik OBT tag vesz részt.

 


2018. február


 

2018.02.26-27. Dr. Demjén Péter és dr. Vadász Viktor OBT tagok vesznek részt az ENCJ „Bíróságok arculata és az igazságszolgáltatás társadalmi megítélése” elnevezésű munkacsoport Ljubljanában megtartott ülésén.

2018.02.23. Dr. Matusik Tamás és dr. Rochlitz Zoltán OBT tagok vesznek részt az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózata (ENCJ) „Bíróságok függetlensége, elszámoltathatósága és az ítélkezés minősége” elnevezésű munkacsoport Rigában megtartott ülésén.

2018.02.22. Az Országos Bírói Tanács első ülésén bizottságot állít fel a Fővárosi Törvényszék és a Győri Ítélőtábla összbírói értekezletei által feltett kérdések megvizsgálására, egy másik bizottságot az OBT korábbi határozatainak és ajánlásainak felülvizsgálatára, egyúttal megkezdi a Szervezeti és Működési Szabályzat átalakítását.

2018.02.08. A Győri Ítélőtábla összbírói értekezlete a következő kérdésekkel fordult az Országos bírói Tanácshoz:
„1) Megfelel-e a Bszi. 132. § (4) bekezdésének, valamint a 6/2015.(XI. 30.) OBH utasítással elfogadott, a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzat 19. § (7) bekezdésében írtaknak az OBH elnöke által a bírósági vezetők kinevezésénél számos esetben – többek között a Győri Ítélőtábla 3 bírósági vezetői álláshelyre kiírt pályázata kapcsán is – alkalmazott gyakorlat, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánító döntését egyik véleményező szerv felé sem indokolja meg írásban?
2) Megfelel-e a Bjt. 17. Kirendelés című pontjában támasztott követelménynek az OBH elnökének azon gyakorlata, hogy egy törvényszéki bírót egy ítélőtáblára ténylegesen nem az ügyteher egyenletes elosztásának biztosítására, vagy szakmai fejlődésének érdekében, hanem szakmai vezetői feladatok ellátása céljából ilyen tartalmú megbízással rendel ki?
3) Megfelel-e a Bszi. 133. § (1) bekezdésében írt követelménynek az OBH elnöke azon gyakorlata, hogy a vezetői pályázat második eredménytelenné nyilvánítása esetén a bírósági vezető megbízásáról nem a lehető legrövidebb időn belül, hanem jóval később – a Győri Ítélőtábla esetében több hónappal később – intézkedik, s az egyéves megbízási időtartamot e megbízás kezdetétől számítja.”

2018.02.05. A Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete a következő kérdéssel fordult az Országos Bírói Tanácshoz: „az OBT tűzze napirendre és vizsgálja meg az OBH elnökének a bírói és bírósági vezetők pályázatának eredménytelenné nyilvánítása körében folytatott eddigi gyakorlatát.”

 


2018. január


 

2018.01.30. Az Országos Bírói Tanács ünnepélyes alakuló ülésén beszédet mondott dr. Hilbert Edit, az OBT első elnöke, dr. Major Zsolt leköszönő OBT elnök, dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Polt Péter legfőbb ügyész és dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Az alakuló ülésen az OBT közzétette hitvallását [LINK].

2018.01.15. Megválasztásra kerül az Országos Bírói Tanács 14 tagja és 14 póttagja. Ítélőtáblai szintről taggá választották dr. Fatalin Juditot (Fővárosi Ítélőtábla), törvényszéki szintről dr. Hilbert Editet (Budapest Környéki Törvényszék), dr. Rendeki Ágnest (Pécsi Törvényszék), dr. Rochlitz Tibort (Szolnoki Törvényszék), dr. Szabó Sándort (Szombathelyi Törvényszék) dr. Vadász Viktort (Fővárosi Törvényszék), járásbírósági szintről dr. Gaider Bálintot (Zalaegerszegi Járásbíróság), dr. Hornyák Zsoltot (Debreceni Járásbíróság), dr. Léhmann Zoltánt (Váci Járásbíróság), dr. Matusik Tamást (Budai Központi Kerületi Bíróság), Őzéné dr. Hajdu Máriát (Szentesi Járásbíróság), dr. Seres Líviát (Nyírbátori Járásbíróság) és dr. Vasvári Csabát (Pesti Központi Kerületi Bíróság), közigazgatási és munkaügyi bírósági szintről dr. Demjén Pétert (Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium).