Üdvözlés
Üdvözlés


Az Alaptörvény meghatározásában az Országos Bírói Tanács (OBT) a bíróságok központi igazgatásának felügyeleti szerve. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben az OBT-re vonatkozó szabályok megalkotásával a jogalkotó célja az volt, hogy egy olyan bírói testületet hozzon létre, amely ténylegesen képes hatalmi féket jelenteni a bíróságok igazgatására rendelt egyszemélyi vezetés alatt álló szervezet, az Országos Bírói Hivatal számára.

A fenti jogszabályi keretek között a 2018-2024 között működött Országos Bírói Tanács hitvallása volt, hogy hatáskörgyakorlása során a gazdag hagyományokkal rendelkező magyar bírói kultúrát, a bírói függetlenség alkotmányos eszméjét minden körülmények között érvényre juttassa. Ezen eszmeiség tükröződik az OBT 2018-2024 között meghozott határozataiban és az üléseiről készült – a társadalom számára nyilvánossá tett – jegyzőkönyveiben is.

Az OBT tagjainak meggyőződése volt, hogy a Testület munkájának hatékonyságát és eredményességét a transzparencia és a közvetlen társadalmi párbeszéd nagyban képes növelni. Ennek érdekében jött létre 2018-ban a www.orszagosbiroitanacs.hu weboldal, amely az időszak sajátosságait figyelembe véve a Testület által finanszírozott és üzemeltetett honlap volt.

A jelen internetes oldal létrehozásának a célja, hogy az OBT a 2018-2024 közötti működését és tevékenységét az utókornak megőrizze, hitelesen dokumentálja, archiválja és mindezzel elősegítse a közvélemény széles körű tájékozódását, valamint biztosítsa a tudományos kutatás és az oktatás lehetőségét is.