Három év után is maguk finanszírozzák az OBT tagjai az OBT honlap fenntartását

Három év után is maguk finanszírozzák az OBT tagjai
az OBT honlap fenntartását

(2021.09.09.)

Az Országos Bírói Tanács www.orszagosbiroitanacs.hu helyen elérhető honlapja 2018. október 8. napján kezdte meg a működését. Három évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy saját honlapot indítunk, mivel az OBH akkori elnöke nem biztosított lehetőséget arra, hogy a bíróságok központi honlapján az OBT olyan módon jelenjen meg, hogy tevékenységünk a bírák és a nyilvánosság számára is megismerhető legyen.

 2019. december 4-én, dr. Senyei György meghallgatása során, felmerült a honlap és az OBT nyilvánosság előtti megjelenésének kérdése, és az ott elhangzott ígéretek alapján bíztunk abban, hogy a kedvezőtlen helyzet rövid időn belül megoldódik. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy ez az azóta eltelt idő alatt sem teljesült. Bár hosszas technikai egyeztetések voltak a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) történő megjelenés előkészítéséről, a végén mégis azzal szembesültünk, hogy az OBH elnöke kizárólag olyan adatokat enged a bíróságok központi honlapján megjelenni, amelyek közzétételét a törvény kötelezően előírja (jegyzőkönyvek, határozatok és összefoglalók). Ezen túlmenően semmilyen formában nem támogatja az OBT nyilvánosság előtti megjelenését. A bíróságok központi honlapján azóta sem jelennek meg olyan hírek, amelyek az OBT működésével vagy fontos döntéseivel kapcsolatosak, a központi honlapon az OBT továbbra is láthatatlan.

Ezután azt a határozott kérést fogalmaztuk meg az OBH elnöke felé, hogy a meglévő honlapunk finanszírozását biztosítsa az OBT saját költségvetésének a terhére, hiszen három éve az OBT tagjai viselik a honlap – egyébként havi 20 000 forintot kitevő – fenntartási költségét, miközben az OBT tagjai feladataik ellátásáért a jogszabályok alapján semmilyen díjazásban vagy pótlékban nem részesülnek. Legutóbbi válaszlevelében az OBH elnöke különféle jogi indokokra hivatkozással elzárkózott attól, hogy az OBT saját költségvetése terhére engedélyezze a fenntartási költségek kifizetését, miközben nyilvánvaló, hogy a mintegy 300 fővel működő hivatalnak minden erőforrása megvan a költségvetési, beszerzési és technikai előkérdések megoldására, pusztán a tényleges együttműködési szándék és az akarat hiányzik. Mindez azt eredményezi, hogy bár az OBT-nek van saját éves költségvetése, azzal csak olyan módon rendelkezhet, ahogy azt az OBH elnöke jónak látja.

Már többször kifogásoltuk, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy bíróságok központi igazgatását, az OBH elnökének tevékenységét az OBT hatékonyan ellenőrizni tudja. Ugyanezt az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek is szóvá tették jelentéseikben. A honlap kérdése világosan megmutatja, hogy a normatív alapokon nyugvó együttműködés hangoztatása az OBH elnöke részéről nem oldja meg azt az rendszerszintű problémát, hogy az OBT felügyeleti működésének feltételeit a sarkalatos törvény szerint éppen az ellenőrzött személynek kellene biztosítania. Így az ellenőrzés hatékonysága kizárólag azon múlik, hogy az OBH elnöke mennyiben működik együtt saját ellenőrzésében. Emlékeztetünk arra is, hogy 2021. június 2-án az OBT azért élt törvényességi jelzéssel, mert az OBH elnöke – ugyancsak hosszas levelezést követően – megtagadta az OBT tagot megillető irattanulmányozási és adatmegismerési jog gyakorlását.

Az OBT működésének nehézségeit látva szükségesnek látjuk, hogy a nyilvánossághoz forduljunk. Integritási okokból nincs lehetőség arra, hogy a honlap jövőbeli működését közösségi finanszírozással biztosítsuk, ezért azt a jövőben is az OBT tagjai fogják fenntartani önkéntes hozzájárulásukkal.

A kialakult helyzet méltatlanságára is figyelemmel azzal a kéréssel fordulunk Magyarország bíráihoz, hogy – jelképesen, szolidaritásuk kifejezéseként – pénz helyett gombokat küldjenek az OBT Iroda címére (1055 Budapest, Szalay utca 16. 1. Emelet 132.) vagy postafiókjára (1363 Budapest, Pf. 24.).